Falun or Law wheel

Συντομη εισαγωγη στο Φαλουν Νταφα

Το Φάλουν Ντάφα (ή Φάλουν Γκονγκ) είναι μία προηγμένη εξάσκηση της σχολής του Φο, ιδρυμένη από τον κ. Λι Χονγκτζί, τον δάσκαλο της εξάσκησης. Για το Φάλουν Ντάφα «η αφομοίωση με τα υψηλότερα χαρακτηριστικά του σύμπαντος – Τζεν, Σαν, Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα) – αποτελεί το θεμέλιο της εξάσκησης. Καθοδηγείται από αυτές τις υπέρτατες αρχές και βασίζεται στους ίδιους τους νόμους της εξέλιξης του Κόσμου». Οι διδασκαλίες του Δασκάλου Λι παρατίθενται σε μια σειρά κειμένων, στην οποία περιλαμβάνονται το Φάλουν Γκονγκ, το Τζούαν Φάλουν, ο Μέγας Τρόπος Ολοκλήρωσης του Φάλουν Ντάφα, τα Απαραίτητα για Περαιτέρω Πρόοδο, και οι Μεγάλοι Στίχοι. Αυτά και άλλα έργα έχουν μεταφραστεί σε τριάντα οχτώ γλώσσες, έχουν δημοσιευθεί και διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο.

Το επίκεντρο της εξάσκησης του Φάλουν Ντάφα είναι ο νους, με την καλλιέργεια του νου και των σκέψεων κάποιου, ή αλλιώς του «Σίνσινγκ», να ξεχωρίζει ως το κλειδί για την ανάπτυξη της ενέργειας Γκονγκ (Ενέργεια Καλλιέργειας). Το ύψος του Γκονγκ ενός ατόμου είναι ευθέως ανάλογο με το ύψος του Σίνσινγκ του. Η έννοια του «Σίνσινγκ» εμπεριέχει το μετασχηματισμό της αρετής (ένα είδος λευκής ύλης) και του κάρμα (ένα είδος μαύρης ύλης). Συμπεριλαμβάνει επίσης ανεκτικότητα, διάκριση και εγκατάλειψη. Πιο συγκεκριμένα την εγκατάλειψη των συνηθισμένων ανθρώπινων επιθυμιών και προσκολλήσεων και την ικανότητα να υπομένει κάποιος τις πιο σκληρές δοκιμασίες. Πάρα πολλά εμπεριέχονται σε αυτή την έννοια.

Το Φάλουν Ντάφα περιλαμβάνει επίσης την καλλιέργεια του σώματος, η οποία επιτυγχάνεται με την εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων. Ένας σκοπός των ασκήσεων είναι η ενδυνάμωση των υπερφυσικών ικανοτήτων και των ενεργειακών μηχανισμών του ασκουμένου μέσω της ισχυρής δύναμης του Γκονγκ του. Ένας άλλος σκοπός είναι να αναπτυχθούν πολλές έμβιες οντότητες στο σώμα του ασκουμένου. Στα προχωρημένα στάδια της εξάσκησης, θα γεννηθεί το Αθάνατο Βρέφος και πολλές ικανότητες θα αναπτυχθούν. Οι ασκήσεις του Φάλουν Ντάφα είναι απαραίτητες για τον μετασχηματισμό και την καλλιέργεια τέτοιων πραγμάτων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλλιέργειας νου και σώματος όπως αυτό, απαιτεί αμφότερα την καλλιέργεια του εαυτού και τις σωματικές ασκήσεις, με την καλλιέργεια να έχει την προτεραιότητα έναντι των ασκήσεων. Το Γκονγκ κάποιου δεν πρόκειται καθόλου να αυξηθεί εάν αυτός εκτελεί μόνον τις ασκήσεις χωρίς παράλληλα να καλλιεργεί και το Σίνσινγκ του. Επομένως, οι ασκήσεις είναι ένα συμπληρωματικό μέσο για την επίτευξη της πνευματικής ολοκλήρωσης.

Το Φάλουν Ντάφα εμπεριέχει την καλλιέργεια ενός Φάλουν ή αλλιώς ενός «Τροχού του Νόμου». Το Φάλουν είναι μια ευφυής, περιστρεφόμενη οντότητα αποτελούμενη από ύλη υψηλής ενέργειας. Το Φάλουν που εγκαθιστά ο Δάσκαλος Λι Χονγκτζί στην κάτω κοιλιακή χώρα ενός ασκουμένου από άλλες διαστάσεις, περιστρέφεται συνεχώς, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. (Οι αληθινοί καλλιεργητές μπορούν να αποκτήσουν ένα Φάλουν διαβάζοντας τα βιβλία του Δασκάλου Λι, παρακολουθώντας το 9 ημερών σεμινάριό του σε βίντεο ή ακούγοντάς το σε κασέτες ή μελετώντας μαζί με μαθητές του Φάλουν Ντάφα). Το Φάλουν βοηθά τους ασκούμενους να ασκούνται αυτόματα. Πιο συγκεκριμένα, το Φάλουν καλλιεργεί τον ασκούμενο διαρκώς, ακόμα κι όταν εκείνος δεν εκτελεί τις ασκήσεις. Από όλες τις πρακτικές που έχουν δημοσιοποιηθεί στον κόσμο σήμερα, μόνο το Φάλουν Ντάφα έχει καταφέρει να πετύχει μία κατάσταση κατά την οποία, «ο Φα καλλιεργεί τον ασκούμενο».

Το περιστρεφόμενο Φάλουν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Σύμπαν και είναι η μικρογραφία του Σύμπαντος. Το Φάλουν της σχολής του Φο, το Γιν-Γιανγκ της σχολής του Τάο και καθετί στον κόσμο των Δέκα Κατευθύνσεων αντανακλώνται σε αυτό το Φάλουν. Το Φάλουν παρέχει σωτηρία στον ασκούμενο όταν περιστρέφεται προς τα μέσα (δεξιόστροφα) καθώς απορροφά μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας από το Σύμπαν και τη μετατρέπει σε ενέργεια Γκονγκ. Το Φάλουν παρέχει σωτηρία στους άλλους όταν περιστρέφεται προς τα έξω (αριστερόστροφα), καθώς εκλύει ενέργεια που μπορεί να σώσει οποιοδήποτε ον και να διορθώσει κάθε ανώμαλη κατάσταση. Έτσι, ένα άτομο μπορεί να ωφεληθεί όταν βρίσκεται κοντά σε κάποιον που ασκείται.

Το Φάλουν Ντάφα «φέρνει το άτομο σε μία κατάσταση σοφίας και αρμονικής ύπαρξης. Οι κινήσεις των ασκήσεων είναι απλές, καθώς ένας μέγας τρόπος είναι εξαιρετικά απλός και εύκολος». Το Φάλουν Ντάφα είναι μοναδικό για οχτώ λόγους:

1. Καλλιεργείται το Φάλουν και όχι κάποιο ελιξίριο ενέργειας.

2. Το Φάλουν τελειοποιεί τον ασκούμενο ακόμα κι όταν αυτός δεν εκτελεί τις ασκήσεις.

3. Καλλιεργείται η κύρια συνείδηση κάποιου, καθώς είναι αυτό καθαυτό το άτομο που αποκτά την ενέργεια Γκονγκ.

4. Καλλιεργούνται αμφότερα ο νους και το σώμα.

5. Η εξάσκηση αποτελείται από πέντε ασκήσεις, οι οποίες είναι απλές και εύκολες στην εκμάθηση.

6. Ο νους δεν χρησιμοποιείται για να κατευθύνει οτιδήποτε, δεν υπάρχουν οι σχετικοί κίνδυνοι και η ενέργεια Γκονγκ αυξάνεται γρήγορα.

7. Η τοποθεσία, η ώρα και η κατεύθυνση δεν παίζουν ρόλο κατά την εξάσκηση, ούτε και το πώς τελειώνει κάποιος την άσκησή του.

8. Παρέχεται προστασία από το Φάσεν του Δασκάλου, έτσι κάποιος δεν χρειάζεται να φοβάται μη τον βλάψουν κακόβουλα όντα.

Οι διδασκαλίες του Φάλουν Ντάφα επομένως, είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες των συμβατικών μεθόδων εξάσκησης ή από εκείνες που βασίζονται στην ανάπτυξη ενός εσωτερικού ελιξιρίου ή Νταν.

Η εξάσκηση του Φάλουν Ντάφα ξεκινά από ένα υψηλό επίπεδο ευθύς εξ' αρχής, παρέχοντας έτσι τα πιο κατάλληλα, γρήγορα, ιδανικά και πολύτιμα μέσα εξάσκησης για εκείνους με προκαθορισμένη σχέση ή όσους έχουν εξασκηθεί για χρόνια χρησιμοποιώντας άλλα μέσα αλλά απέτυχαν να αναπτύξουν Γκονγκ.

Όταν το Σίνσινγκ ενός ασκουμένου και η δύναμη του Γκονγκ του φτάσουν σε ένα ορισμένο ύψος τότε μπορεί να αποκτήσει ένα άφθαρτο, αδαμάντινο σώμα ενώ θα βρίσκεται ακόμα στον επίγειο κόσμο. Μπορεί επίσης να επιτύχει το «Ξεκλείδωμα του Γκονγκ», τη φώτιση και την ανάληψη ολόκληρου του ατόμου σε υψηλότερα επίπεδα. Εκείνοι που έχουν μεγάλη αποφασιστικότητα, πρέπει να μελετήσουν αυτή την ορθή διδασκαλία, να προσπαθήσουν να επιτύχουν την υψηλότερη θέση τους, να ανυψώσουν το Σίνσινγκ τους και να παρατήσουν τις προσκολλήσεις τους. Μόνο τότε είναι δυνατή η πνευματική ολοκλήρωση.

Είθε να τον αναγνωρίσετε και να τον εκτιμήσετε – ο Νόμος του Φο βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας.