Οπτικο και Ακουστικο Υλικο

Μουσική για 1GB MP3 Player; Audio CD
για την εξάσκηση 320 Kbps
Άσκηση 1 22 MB *
Άσκηση 2 (30 λεπτά) 68 MB *
Άσκηση 3 21 MB *
Άσκηση 4 29 MB *
Άσκηση 1-4 (1 ώρα) 56 MB *
Άσκηση 5 (1 ώρα) 138 MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

Βιντεο
Ο περιηγητής σας δεν υποστηρίζει σωστά αυτό το βίντεο. Παρακαλώ κατεβάστε το από την παρακάτω παραπομπή.