Οπτικο και Ακουστικο Υλικο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ mp3
Μουσική του Ντάφα 128kbps
Pudu (36 λεπτά) 33 MB
Jishi (36 λεπτά) 33 MB

* Για ακρόαση μεγαλύτερης διάρκειας πατήστε 'Repeat' στον player σας.

Ορθές Σκέψεις 15 λεπτά (mp3) - Για να κάνετε χρήση των αρχείων, ξεκινήστε τον MP3-player 5 λεπτά πριν τις Ορθές Σκέψεις. Θα παράγεται ήχος διάρκειας 15 δευτερολέπτων κάθε 5 λεπτά. Ολόκληρη η διάρκεια είναι 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 5 λεπτών.