Οπτικο και Ακουστικο Υλικο

Αρχειο Ηχου Download
Audio (mp3)

Διάλεξη 1

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link on the right.  

2

3

4

5

6

7

8

9

Διάλεξη 1 (mp3)
Διάλεξη 2 (mp3)
Διάλεξη 3 (mp3)
Διάλεξη 4 (mp3)
Διάλεξη 5 (mp3)
Διάλεξη 6 (mp3)
Διάλεξη 7 (mp3)
Διάλεξη 8 (mp3)
Διάλεξη 9 (mp3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Kάποια από τα αρχεία είναι μεγάλα. Ένας download manager θα σας φανεί χρήσιμος ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των αρχείων σας. Το Free Download Manager είναι ένα κατάλληλο πρόγραμμα, αν και υπάρχουν πολλά άλλα επίσης.

*** iPod MP4: Audio: 128 Kbps, 48k Hz, AAC. Video: 480 Kbps, 29,970 fps, 320x240