Οπτικο και Ακουστικο Υλικο

Για να αγοράσετε αντίγραφα των βιβλίων, κάντε κλικ εδώ.

Μουσική για 128MB MP3 Player για 256MB MP3 Player για 512MB MP3 Player για 1GB MP3 Player; Audio CD
για την εξάσκηση 18 Kbps 48 Kbps 64 Kbps 128 Kbps
Άσκηση 1 1 MB 3 MB 4 MB 8 MB
Άσκηση 2 (30 λεπτά) 4 MB 10 MB 14 MB 27 MB
Άσκηση 3 1 MB 3 MB 4 MB 8 MB
Άσκηση 4 2 MB 4 MB 6 MB 12 MB
Άσκηση 1-4 (1 ώρα) 8 MB ---- 30 MB 56 MB
Άσκηση 5 (1 ώρα) 8 MB 21 MB 27 MB 55 MB
Βιντεο
Ο περιηγητής σας δεν υποστηρίζει σωστά αυτό το βίντεο. Παρακαλώ κατεβάστε το από την παρακάτω παραπομπή.

Το υλικό του παρόντος ιστότοπου υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και προορίζεται για προσωπικούς, μη εμπορικούς, μη κερδοσκοπικούς και μη διανεμητικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή διανομή αυτού του υλικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Tianti Books, Inc.